Mikä on Art of Hosting?

Mikä on Art of Hosting?

Art of Hosting on maailmanlaajuinen verkosto, joka edistää jaetun johtamisen filosofiaa ja menetelmiä. Itseorganisoituvan verkoston jäsenet hyödyntävät työssään dialogipohjaisia fasilitointimenetelmiä osallistavaan ja arvostavaan yhdessä työskentelyyn ja parempaan vuorovaikutukseen.Art of Hostingin filosofian perimmäisenä tavoitteena on synnyttää merkityksellistä keskusteluja ja paikkoja yhdessä ajattelemiselle. Osallistavien menetelmien ja työkalujen avulla erikokoiset ryhmät voidaan auttaa työskentelemään yhdessä itseohjautuvasti ja kohti yhteistä tavoitetta.

Oli kyseessä sitten ideointi, ongelmanratkaisu tai jonkin aiheen svyällinen tarkastelu, näiden menetelmien avulla saadaan luotua tila, jossa kollektiivinen viisaus saadaan valjastettua luomistyöhön ja päätöksentekoon.

Tärkeimpiä Art of hosting menetelmiä ja työkaluja ovat mm.

Chaordic Stepping Stones
8 Breaths of Process Design
Four Fold Practice
Circle Practice (dialogirinki)
Four Fold Practice
Open Space Technology
Appreciative Inquiry
World Café
Pro Action Café
Design for Wiser Action
Työkaluja visuaaliseen dokumentointiin

Lisätietoja Art of Hosting-menetelmistä ja filosofiasta voit lukea verkoston kansainvälisiltä verkkosivuilta www.artofhosting.org

Save

Save

Save

Save

Save