Design for Wiser Action – työvälinen projektisuunnitteluun

Posted on Posted in menetelmät

Remember the practice of Aphei:

It is kind to ask for help.

A person who cannot ask for help cannot be trusted.

-Nuu-chah-nulth tribal wisdom

 

Designing for Wiser Action-toimintamallin on luotu projektien ja prosessien suunnittelun osallistavaksi  työvälineeksi. Lähtökohtana on tarjota projektin suunnittelutyön kanssa painiville mahdollisuus pyytää muilta apua ja neuvoja. Tavoitteena on yhdessä muiden kanssa jalostaa ja hioa projektiaaihioita siten että toteutus tapahtuu viisaimmalla mahdollisella tavalla. Monipuolisuus, useat näkökulmat ja yhdessä tekeminen ovat avaimia viisaaseen toimintaan. Työskentelyssä käytetään työpohjaa joka löytyy tekstin lopusta.

Ketä prosessi palvelee parhaiten?

Designing for wiser Action palvelee parhaiten sellaisissa tilanteissa, joissa kysessä on todellinen haaste, joka tulee ratkaista. Projektin omistajan tulee olla sitoutunut projektiin ja hänellä tulee myös olla valtuutus ja mahdollisuudet sen käytäntöön viemiseksi.

Prosessin kulku

Designing for Wiser Action -prosessiin on normaalisti hyvä varata aikaa noin 3-4 tuntia. Koulutuksessamme tiivistämme hieman prosessia ajan vähyyden vuoksi.

1.Kutsu paikalle projektin omistajat

Työpajasta on kannattaa tiedottaa hyvissä ajoin, jotta mahdolliset projektin omistajat ehtivät kypsytellä omia aiheitaan ja tavoitteitaan. Työpajaan valittavien aiheiden tulee olla konkreettisia, sellaisia jotka tullaan viemään käytäntöön lähitulevaisuudessa.

2. Designing for Wiser Action- toimintamallin esittely ja perehdytys (n.5 min)

Paikallaolijoille esitellään Design for Wiser Action -toimintamalli, ja kerrotaan miten työskentely tapahtuu.

3.Projektien esittely ja ryhmiin jakautuminen (n.15 min)

Projektien omistajat esittelevät koko ryhmälle omat aiheensa ja kutsuvat muut avustamaan heitä ajatus- ja suunnittelutyössä. Ryhmä jakaantuu projektin omistajien luo, näin ollen jokaisen aiheen ympärille muodostuu oma projektitiimi.

Ryhmille jaetaan työpohjat sekä työskentelyä ohjaavat kysymykset (ks. alla.)

 

4. Ryhmätyöskentely (väh. 90 min)

Jokainen projektitiimi siirtyy omaan pöytäänsä. Aluksi projektin omistaja esittelee aiheensa pikaisesti, jonka jälkeen ryhmä lähtee sitä yhdessä työstämään.

5.Pölytys (20 min)

Projektitiimiläiset vaihtavat paikkaa toisen projektinomistajan pöytään. Jokainen projektin omistaja esittellee lyhyesti edellisen ryhmän kanssa työstetyn projektisuunnitelma pölyttäjille. Pölyttäjät  palautetta ja mahdollisia kehitysehdostuksia, projektin omistajan tehtävänä on vain keskittyä kuuntelemaan ja tekemään muistiinpanoja.

6. Ryhmätyöskentely – hiominen ja kiteytys (20-30min)

Alkuperäinen tiimi palaa projektin omistajan pöytään, nyt tehtävän on hioa, kiteyttää ja tehdä viimeiset silaukset suunnitelmaan.

7. Yhteenveto

Koko ryhmä kerääntyy lopuksi yhteen, esimerkiksi piiriin. Projektin omistajat kiteyttävät muulle ryhmälle työskentelyn lopputulokset esimerkiksi vastaammalla näihin kahteen kysymykseen:

Mistä olen kiitollinen?

Mitkä ovat seuraavat askeleet?

Roolit

Host eli isäntä, henkilö(t) joka esittelee prosessin ja toimintatavat koko ryhmälle, auttaa projektin omistajia orientoitumaan työpajaan sekä isännöi koko prosessia työpajan aikana.

Projektin omistaja, henkilö joka kaipaa apua oman projektinsa tai aiheensa kehittämisessä, selkeyttämisessä ja kiteyttämisessä. 

Projektitiimi: henkilöt jotka auttavat työstämään projekteja

Koko ryhmä: kaikki läsnäolijat

Neuvonantajat: osa paikallaolijoista voi toimia lisätukena ja pistäytyä avustamassa projektitiimejä jos siihen on tarvetta

Työskentelyä ohjaavat kysymykset:

  • Minkä tarpeen tämä projekti täyttää?
  • Mikä on projektin tarkoitus?
  • Keitä tarvitaan mukaan? Tiimi, kumppanit, sidosryhmät?
  • Mitä tapahtuu ennen projektia, sen aikana ja sen jälkeen?
  • Mitä ovat aineelliset ja aineettomat tulokset?
  • Missä tarvitaan vielä apua?  Millaisia haasteita ja avoimia kysymyksiä projektiin liitty? Mitä ovat seuraavat askeleet?

Tästä voit ladata painovalmiin Design for Wiser Action -työpohjan. Painettu työpohja on kooltaan n. 70cm x 90 cm.

Art_of_Hosting_tyopohja_design_for_wiser_action_2018_paino