Kouluttajat

Lari Karreinen

Osana yhteistä ratkaisua Oy
lari@osana.fi

www.osana.fi
@larikarreinen

Minua kiinnostaa miten yhteisöjä johdetaan osallistavasti ja tuetaan itseorganisoitumista sekä yhteisten ratkaisujen syntymistä. Yhteiskunnallisten kysymysten, pirullisten ongelmien, osallistava ratkaiseminen kiehtoo. Miten voidaan rakentaa turvallista tilaa, jossa teknis-laillisten rajoitteiden, erilaisten tarpeiden, jännitteiden ja taakkojen ollessa läsnä, luodaan tilaa, jossa ratkaisut voivat syntyvät. Tähän Art of Hosting on antanut minulle sekä ymmärrystä sietää epävarmuutta että paljon keinoja. Kesäkuulta odotan, että voimme rakentaa seuraavaa osaamisen tasoa koko Suomessa.

Teen ratkaisukeskeisenä valmentajana ja fasilitaattorina
organisaatiokehittämistä Osana yhteistä ratkaisua Oy:ssä sekä
ympäristösovittelua ja vuorovaikutusta Akordi Oy:ssä.


Vilma Mutka

Mukamas Learning Design Oy
vilma.mutka@mukamas.fi

www.mukamas.fi
LinkedIn
@VilmaMutka

Uskon kehittämisessä ja oppimisessa dialogin ja tarinoiden voimaan. Kun ne yhdistetään kokeiluihin ja osallistavaan toimintaan, alkaa tapahtua. Oppimiskäsitykseni ja valmentajafilosofiani kumpuaa Tiimiakatemiasta, jossa opimme osuuskuntayrittäjinä 90-luvun lopulla. Art of Hosting -maailmaan sukelsin vuonna 2010 Karlskronassa, ja se avasi jälleen uusia ovia osallistavan johtamisen maailmaan. Nämä opit ja huikeat verkostot kantavat minua fasilitaattorina, verkostojohtajana, valmentajana ja yrittäjänä joka päivä!

Olen lähes 20 vuoden ajan tuonut tuhansia ihmisiä yhteen, kohtaamaan, kehittämään ja oppimaan yhdessä. Aikanaan turhauduin siihen, miten vähän ihmisten kohtaamisissa aitoon vaikuttavuuteen ja merkityksellisiin keskusteluihin panostetaan. Halusin lähteä luomaan muutosta organisaatiokehittämiseen ja ihmisten kohtaamiseen, ja perustin Mukamas Learning Design Oy -yritykseni. Visiona on luoda oppimismuotoilun liike, movement, joka auttaa ihmisiä löytämään lisää merkitystä, hauskuutta ja ketteryyttä työhön.

Toimin fasilitointitaitojen kouluttajana, fasilitaattorina ja osallistavien johtamistaitojen valmentajana. Olen myös Co-Founder Learning Hubissa, uudessa oppimis- ja työyhteisössä, jossa työskentelemme asiakkaidemme kanssa paremman työkulttuurin rakentamiseksi oppimismuotoilun, oppimisympäristöjen ja oppimisteknologian avulla. Teemme töitä, kokeilemme ja samalla tutkimme yhdessä miten tehdään töitä tiiviissä verkostossa.